Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 5400531011
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 06/01/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI HÒA BÌNH
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 02183811888 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tổ dân phố Ngọc 2, Phường Trung Minh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Hoà Bình Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tổ dân phố Ngọc 2, Phường Trung Minh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
0
3 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
4 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
5 Quảng cáo
0
6 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
0
7 Hoạt động tư vấn quản lý
0
8 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
0
9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
0
10 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
0
11 Cho thuê xe có động cơ
0
12 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
13 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
0
14 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
0
15 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
0
16 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
0
17 Bán mô tô, xe máy
0
18 Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
0
19 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
0
20 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
0
21 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
0
22 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0