Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 5500620762
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 01/09/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC
 Tên tiếng Anh NORTHWEST ENERGY JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0919038883 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 19, ngõ 48, Đường Nguyễn Văn Linh, tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Sơn La Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 19, ngõ 48, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Xây dựng công trình điện
0
3 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
4 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
5 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
6 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
0
7 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
8 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
0
9 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0
10 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
0
11 Truyền tải và phân phối điện
0
12 Sửa chữa thiết bị điện
0
13 Sản xuất điện
0
14 Phá dỡ
0
15 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
16 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
17 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
0
18 Hoạt động tư vấn quản lý
0
19 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
20 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0
21 Chuẩn bị mặt bằng
0
22 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
23 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
24 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
25 Bán buôn tổng hợp
0
26 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
27 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
28 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
29 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0