Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 5600101513
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 21/06/2006
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP TỈNH LAI CHÂU
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0827015678 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số nhà 149, đường Trần Hưng Đạo, Tổ7, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Lai Châu Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhà 149, đường Trần Hưng Đạo, Tổ7, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
0
2 Đại lý du lịch
0
3 Điều hành tua du lịch
0
4 Xây dựng nhà để ở
0
5 Xây dựng nhà không để ở
0
6 Xây dựng công trình đường bộ
0
7 Xây dựng công trình điện
0
8 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
9 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
10 Xây dựng công trình khai khoáng
0
11 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
12 Xây dựng công trình công ích khác
0
13 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
0
14 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
16 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
17 Phá dỡ
0
18 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
19 Lắp đặt hệ thống điện
0
20 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
21 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
22 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
23 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
0
24 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
0
25 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
0
26 Hoạt động cấp tín dụng khác
0
27 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
28 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
0
29 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
0
30 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
31 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0
32 Chuẩn bị mặt bằng
0
33 Cho thuê địa điểm tổ chức hội nghị hoặc các hoạt động khác (được phép) theo nhu cầu
0
34 Cho thuê xe có động cơ
0
35 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
0
36 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
0
37 Bán mô tô, xe máy
0
38 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
39 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
0
40 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0
41 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
42 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
43 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
44 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
0