Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 5600309529
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 12/12/2017
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN BÁC TỈNH ĐIỆN BIÊN
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0985436773 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số nhà 268, Bản Him Lam 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Điện Biên Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhà 268, Bản Him Lam 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà các loại
0
2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
0
3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
4 Xây dựng công trình công ích
0
5 Lắp đặt hệ thống điện
0
6 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
7 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
0
8 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
9 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
10 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
11 Chuẩn bị mặt bằng
0
12 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
13 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0