Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 5701864159
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 27/04/2017
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH ĐỒ UỐNG TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
 Tên tiếng Anh VIETNAM TRADITION BEVERAGE COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0969501688 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Ô số 2,3 - Lô 7, tổ 23A, khu Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Quảng Ninh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 44 ngõ 17 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuan, Hà Nội Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
3 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
0
4 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
5 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
0
6 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
0
7 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
0
8 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0
9 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
0
10 Bán buôn đồ uống
0
11 Bán buôn tổng hợp
0