Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 5702122199
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 29/09/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY CP XÂY DỰNG THỦY LỢI UÔNG BÍ QUẢNG NINH
 Tên tiếng Anh QUANG NINH UONG BI IRRIGATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0912694854 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tổ 2, Khu 1, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Quảng Ninh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tổ 2, Khu 1, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
7 Xây dựng công trình thủy
0
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
11 Xây dựng công trình công ích khác
0
12 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
13 Phá dỡ
0
14 Lắp đặt hệ thống điện
0
15 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
16 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
17 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
18 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
19 Chuẩn bị mặt bằng
0
20 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
21 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
22 Bán buôn tổng hợp
0
23 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
24 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0