Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 5801100076
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 12/03/2012
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TM-TV-TK-XD TÀI TRÍ THỌ
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0913710607 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 44/4 Trần Thái Tông, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Lâm Đồng Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 44/4 Trần Thái Tông, Phường 9, Tp Đà Lạt Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà các loại
0
2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
0
3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
4 Xây dựng công trình công ích
0
5 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
6 Hoạt động tư vấn quản lý
0
7 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
8 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
9 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0