Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 6300350648
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 22/02/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẤT TÂY ĐÔ
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0795832513 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 1245 Ấp Khánh Hội A, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Hậu Giang Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 1245 Ấp Khánh Hội A, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xử lý hạt giống để nhân giống
0
2 Xây dựng nhà để ở
0
3 Xây dựng nhà không để ở
0
4 Xây dựng công trình đường sắt
0
5 Xây dựng công trình đường bộ
0
6 Xây dựng công trình thủy
0
7 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
8 Xây dựng công trình khai khoáng
0
9 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
10 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
0
11 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
0
12 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
0
13 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0
14 Trồng lúa
0
15 Trồng cây ăn quả
0
16 Trồng cây mía
0
17 Trồng cây lâu năm khác
0
18 Trồng cây hàng năm khác
0
19 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
0
20 Nuôi trồng thuỷ sản biển
0
21 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
0
22 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0
23 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
24 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
25 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
26 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0
27 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0
28 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0
29 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
30 Dịch vụ ăn uống khác
0
31 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
32 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
0
33 Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
0
34 Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
0
35 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
0
36 Chăn nuôi khác
0
37 Chăn nuôi gia cầm
0
38 Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
0
39 Chuẩn bị mặt bằng
0
40 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
41 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
0
42 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
0
43 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
44 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
45 Bán buôn thực phẩm
0
46 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
0
47 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
48 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
0
49 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0
50 (Ghi chú: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh)
0