Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Đã nộp chi phí
Mã số doanh nghiệp 8738845870001
Loại hình doanh nghiệp Ngày thành lập 02/03/2022
Tên tiếng Việt HỘ KINH DOANH CƠ KHÍ XUÂN THU NGUYỄN HÙNG
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0913410982 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 18 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Phú Yên Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 18 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Cơ khí : Hàn - Tiện
0