In văn bản tiến hành và kiểm tra đăng ký
[Quy trình đăng ký thêm CTS nhà thầu]
Bước 1:
Đăng ký thêm chứng thư số nhà thầu
Bước 2:
Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Mã số tiếp nhận
Số đăng ký kinh doanh

▷ . Phải nhập chính xác số ĐKKD và số tiếp nhận thì mới có thể xem tình trạng tiến hành đăng kí
▷ .Hãy nhập chính xác số ĐKKD gồm 10 hoặc 13 kí tự (không nhập dấu '-' và nhập tên công ty
▷ .10 phút sau khi đăng kí tư cách tham gia đấu thầu nếu không hiển thị thì phải đăng kí lại