Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20150707778   -   00 Thời điểm đăng tải  27/07/2015 08:51
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng cổng thông tin điện tử thành phần, tạo lập CSDL và đào tạo chuyển giao công nghệ cho các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Xây dựng cổng thông tin điện tử thành phần cho các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc - Giai đoạn II
 Nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Bên mời thầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT
 Tên KHLCNT
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Thời gian bán HSMT từ 30/07/2015 - 08:30 Đến ngày  10/08/2015 - 15:00
 Địa điểm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc, số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3846 464; Fax: 0211.3846 488
 Điện thoại liên hệ 0432321035
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 10/08/2015 - 15:00
 Thời gian thực hiện hợp đồng  
 Hồ sơ mời thầu
Để tải hồ sơ mời thầu, người dùng phải cài đặt phần mềm tải file dung lượng lớn tại đây
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu