Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181132010   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:42
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Mua sắm máy tính xách tay, máy in A3, máy in A4 và máy Scan theo kế hoạch trang bị tài sản năm 2018 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua sắm tài sản CNTT năm 2018 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
 Nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn chi quản lý
 Bên mời thầu Z010193 - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181130223
 Tên KHLCNT Mua sắm tài sản CNTT năm 2018 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 17/11/2018 - 08:00 Đến ngày  26/11/2018 - 14:00
 Địa điểm Trụ sở chính Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, 104 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại liên hệ 0438244466 - 0983101199
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 26/11/2018 - 14:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 15.000.000 VND (Mười năm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu