Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181134666   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 12:59
 Số hiệu KHLCNT 20181062620
 Tên KHLCNT KHLCNT gói thầu TV giám sát TCXD hạng mục không chuyên điện cho các DA: XDM trạm ngắt Đô Chính,lộ ra Thăng Long-Holcim, lộ ra Thông Vận-Công nghệ, nối tuyến Cần Giuộc 1, 2, KCN Hiệp Phước giai đoạn 2
 Lĩnh vực  Tư vấn
 Bên mời thầu Z033902 - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM
 Điện thoại liên hệ (08) 62875387 - 0963626646
 Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM. - Địa chỉ: Lầu 6,7,8 - Số 01 Võ Văn Tần, P.6, Q.3-TP.HCM. - ĐT: (028) 62 87 53 88
 Tên gói thầu Tư vấn giám sát TCXD hạng mục không chuyên điện cho các DA: XDM trạm ngắt Đô Chính,lộ ra Thăng Long-Holcim, 02 lộ ra Thông Vận và lộ ra Công nghệ, nối tuyến Cần Giuộc 1 và Cần Giuộc 2, KCN Hiệp Phước
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án DA1: XDM trạm ngắt Đô Chính; DA2: XDM lộ ra Thăng Long và lộ ra Holcim trạm 110kV Hiệp Phước; Dự án 3: XDM 02 lộ ra Thông Vận và lộ ra Công nghệ trạm Bình Tân; Dự án 4: Xây dựng mới nối tuyến Cần Giuộc 1 và Cần Giuộc 2 trạm trung gian Quận 8 – Trạm ngắt Cần Giuộc; XDM 02 lộ ra trung thế cấp điện cho KCN Hiệp Phước giai đoạn 2
 Chi tiết nguồn vốn KHCB
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
[Tham dự thầu:]
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 15/11/2018 - 12:59 Đến ngày  06/12/2018 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 
[Bản thỏa thuận liên danh:]
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 06/12/2018 - 09:00
[Mở thầu:]
 Thời điểm đóng/mở thầu 06/12/2018 - 09:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 660.765.097 VND (Sáu trăm sáu mươi triệu bảy trăm sáu mươi năm nghìn chín mươi bảy đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 06/12/2018 - 09:00
 Hồ sơ mời thầu Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Tệp tin khác:
20181134666-00_HS TK Can Giuoc 1-2.rar
20181134666-00_HS TK Tn Do Chinh.zip
20181134666-00_HS thiet ke Thang Long Holcim.rar
20181134666-00_HS thiet ke Thong Van Cong Nghe.rar
20181134666-00_HSMT GS 5DA.docx
20181134666-00_HSTK Hiep Phuoc GD2.rar
 Theo dõi Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng theo dõi.
 Làm rõ E-HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu