Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181136309   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 09:45
 Lĩnh vực   Hỗn hợp
 Gói thầu Gói thầu 03: Thi công tuyến ống phân phối dịch vụ và đồng hồ xã Tam Hiệp (thôn Huỳnh Cung)
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước sạch cho các xã Hữu Hòa, Tả Thanh Oi, Tam Hiệp và Thị trấn Văn Điển (phía Tây QL1A), Huyện Thanh Trì (điều chỉnh năm 2018)
 Nguồn vốn Vốn vay thương mại
 Bên mời thầu Z033353 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181119293
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 21/11/2018 - 08:00 Đến ngày  01/12/2018 - 09:00
 Địa điểm Tầng 1, nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
 Điện thoại liên hệ (04)62511523 - 0986986896
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 01/12/2018 - 09:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 250.000.000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 100 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Thi công tuyến ống phân phối dịch vụ và đồng hồ xã Tam Hiệp (thôn Huỳnh Cung)
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu