Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181137100   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:12
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn Khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Dự án: XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận Thủ Đức năm 2019
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận Thủ Đức năm 2019
 Nguồn vốn KHCB 2019
 Bên mời thầu Z008783 - Chi nhánh Tổng Cty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Thủ Đức
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181118693
 Tên KHLCNT XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận Thủ Đức năm 2019
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 20/11/2018 - 13:30 Đến ngày  11/12/2018 - 14:00
 Địa điểm Công ty Điện lực Thủ Đức số 647 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM
 Điện thoại liên hệ (08)22180318 - 0918443900
 Giá bán Miễn phí
 Thời điểm mở thầu 11/12/2018 - 14:30
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu - Tư vấn khảo sát, lập BCKKKT - Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu