Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181137112   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:30
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Mua sắm vật tư, dụng cụ thực hành các ngành/ nghề thuộc Khoa Điện – Điện tử
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư, dụng cụ thực hành và bảo hộ lao động theo Quyết định số 1151/QĐ-LĐTBXH ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội
 Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước giao (Kinh phí thường xuyên tại QĐ 2093/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2017 của Bộ LĐ-TBXH)
 Bên mời thầu Z024946 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20180957290
 Tên KHLCNT Mua sắm vật tư, dụng cụ thực hành và bảo hộ lao động theo Quyết định số 1151/QĐ-LĐTBXH ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 21/11/2018 - 07:30 Đến ngày  29/11/2018 - 14:00
 Địa điểm Phòng Thiết bị - Vật tư, phòng 302, tầng 3, Nhà A3 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định
 Điện thoại liên hệ 03503635265 - 0913126859
 Giá bán 300.000 VND
 Thời điểm mở thầu 29/11/2018 - 14:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 7.000.000 VND (Bảy triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
 Thông báo liên quan [ 01
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu