Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181137136   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:32
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Mua sắm vật tư y tế - hóa chất năm 2019
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư y tế - hóa chất năm 2019
 Nguồn vốn Nguồn thu từ viện phí, thu từ quỹ BHYT và các nguồn thu hợp pháp khác
 Bên mời thầu Z030993 - Bệnh viện Phục hồi chức năng Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181137111
 Tên KHLCNT Mua sắm vật tư y tế - hóa chất năm 2019
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 21/11/2018 - 08:00 Đến ngày  12/12/2018 - 08:00
 Địa điểm Phòng Vật tư Thiết bị Y tế BV Phục hồi chức năng - ĐTBNN 313 Âu Dương Lân, P2, Q8 0983.796.522 ( Hoàng Vân), 0909577684 ( Thu Trâm)
 Điện thoại liên hệ (08)38569147 - 0918190988
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 12/12/2018 - 09:00
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 455.018.000 VND (Bốn trăm năm mươi năm triệu mười tám nghìn đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu