Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181137194   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:47
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Xây dựng mới trường Mầm non 5
 Nguồn vốn Ngân sách Thành phố
 Bên mời thầu Z049245 - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181136976
 Tên KHLCNT Xây dựng mới trường Mầm non 5
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 20/11/2018 - 14:00 Đến ngày  10/12/2018 - 15:00
 Địa điểm Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Tân Bình. Địa chỉ: Số 387A đường Trường Chinh – phường 14 – quận Tân Bình. Điện thoại: 028.540803
 Điện thoại liên hệ 0917429470 - 0917429470
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 10/12/2018 - 15:30
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán thuộc dự án Xây dựng mới trường Mầm non 5
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu