Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181137196   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:48
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Gói số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Mở rộng và cải tạo trường tiểu học Liên Mạc
 Nguồn vốn Ngân sách Quận
 Bên mời thầu Z016443 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Bắc Từ Liêm
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20180203323
 Tên KHLCNT
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 21/11/2018 - 08:00 Đến ngày  11/12/2018 - 10:00
 Địa điểm Tầng 3, tòa nhà CT-6C, khu đô thị Kiều Mai, đường Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 Điện thoại liên hệ 0432242125 - 0976223638
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 11/12/2018 - 10:30
 Thời gian thực hiện hợp đồng 540 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu - Nội dung chính của gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị bao gồm: + Cải tạo, sắp xếp hợp lý dãy nhà hiệu bộ và 02 dãy nhà học hiện có, cải tạo mở rộng sân khấu ngoài trời. Xây dựng bổ sung mới 01 khối nhà học bộ môn cao 03 tầng với diện tích sàn khoảng 1.524 m2. Xây mới khối nhà ăn và nhà thể chất 2 tầng với diện tích xây dựng khoảng 500 m2. + Các hạng mục phụ trợ: Nhà bảo vệ, nhà xe, trạm bơm, bể nước, sân, đường nội bộ, cổng, tường rào phần mở rộng, bồn hoa cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, mua sắm bổ sung và lắp đặt trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học. * Các nội dung khác theo hồ sơ bản vẽ được duyệt.
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu