Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181137232   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:53
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Mua sắm sản phẩm cho chương trình chăm sóc khách hàng Đón lộc đầu xuân nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Mua sắm sản phẩm cho chương trình chăm sóc khách hàng Đón lộc đầu xuân nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019
 Nguồn vốn Chi khuyến mại tại Trụ sở chính năm 2018
 Bên mời thầu Z012163 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181137129
 Tên KHLCNT Mua sắm sản phẩm cho chương trình chăm sóc khách hàng Đón lộc đầu xuân nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 20/11/2018 - 14:00 Đến ngày  27/11/2018 - 14:00
 Địa điểm phòng Quản trị - tầng 17, tòa nhà Vietcombank số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại liên hệ (04) 39343137 - 0904068889
 Giá bán 500.000 VND
 Thời điểm mở thầu 27/11/2018 - 14:00
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu