Nội dung TBMT

CHÚ Ý

(Đây sẽ là bản thay đổi cuối cùng 13:12 Ngày 05/12/2018)
(Click)Gia hạn:
Thời điểm đóng thầu gia hạn từ 10:00 ngày 04/12/2018 đến 10:00 ngày...
[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181137241   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:55
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Thi công cọc thử, thử tĩnh cọc và cọc đại trà (cọc khoan nhồi)
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng tại Nha Trang Cơ sở 1
 Nguồn vốn Vốn tự có của Trường và vốn vay
 Bên mời thầu Z046649 - Trường đại học Tôn Đức Thắng
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181137165
 Tên KHLCNT Kế hoạch đấu thầu công trình ký túc xá Phân hiệu Nha Trang Cơ sở 1
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 21/11/2018 - 09:00 Đến ngày  14/12/2018 - 10:00
 Địa điểm Phòng A102, Ban Quản lý dự án Trường đại học Tôn Đức Thắng; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
 Điện thoại liên hệ 02837754666 - 0919839300
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 14/12/2018 - 10:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Thi công khoan cọc nhồi cọc thử, thử tải tĩnh và thi công khoan cọc đại trà
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu