Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181137258   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 13:58
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Gói thầu số 10: Thi công nền mặt đường đoạn Tân Nghĩa đến tuyến tránh QL30 (kể cả cống thoát nước dọc và 06 cống ngang đường)
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đường ĐT846 đoạn Tân Nghĩa đến Quốc lộ 30
 Nguồn vốn Ngân sách tập trung do tỉnh quản lý và phân bổ giai đoạn 2016-2020
 Bên mời thầu Z011141 - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20180418923
 Tên KHLCNT Đường ĐT846 đoạn Tân Nghĩa đến Quốc lộ 30
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 20/11/2018 - 14:00 Đến ngày  10/12/2018 - 14:00
 Địa điểm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp; Địa chỉ: Số 153, QL30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Số điện thoại: 02773.851.828
 Điện thoại liên hệ 02773851828
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 10/12/2018 - 14:00
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 600.000.000 VND (Sáu trăm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 18 Tháng
 Nội dung chính của gói thầu Thi công nền mặt đường đoạn Tân Nghĩa đến tuyến tránh QL30 (kể cả cống thoát nước dọc và 06 cống ngang đường), thuộc dự án: Đường Đt.846 đoạn từ Tân Nghĩa đến Quốc lộ 30
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu