Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20181137282   -   00 Thời điểm đăng tải  15/11/2018 14:02
 Lĩnh vực   Phi tư vấn
 Gói thầu Truyền thông trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Số 28/QĐ-HĐQL ngày 19/7/2017
 Nguồn vốn Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá
 Bên mời thầu Z015740 - Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181050012
 Tên KHLCNT Phê duyệt KHLCNT lần 6 giai đoạn 2017-2018 bằng nguồn chi hoạt động giai đoạn 2017-2018 của Quỹ PCTH thuốc lá
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 22/11/2018 - 09:00 Đến ngày  12/12/2018 - 09:00
 Địa điểm Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Tầng 5 - Toà nhà Toserco - 273 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
 Điện thoại liên hệ (04)38314892 - 0912053301
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 12/12/2018 - 09:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 727.000.000 VND (Bảy trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 08 Tháng
 Nội dung chính của gói thầu Phát sóng thông điệp truyền thông 30 giây về phòng, chống tác hại của thuốc lá: 160 lần trên khung giờ 6h00-6h55 kênh VTV1, 120 lần khung giờ 12h00-13h00 trên VTV1, 40 lần khung giờ 18h30-19h00 trên VTV1 (phát thông kênh VTV2), 330 lần khung giờ 20h30-21h00 trên VTV2, 370 lần khung giờ 17h00-18h00 trên VTV3
 Hồ sơ mời thầu
 Làm rõ HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu