Nội dung TBMT

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
[Thông tin chung:]
 Số TBMT 20200774144   -   00 Thời điểm đăng tải  29/07/2020 12:08
 Số hiệu KHLCNT 20190730243
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, nâng cấp TL8 (đoạn từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy), huyện Củ Chi
 Lĩnh vực  Tư vấn
 Bên mời thầu Z015285 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
 Điện thoại liên hệ 0839330502 - 0908905095
 Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông - Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM; + Điện thoại: 028 39 300 529 - Fax: 028 39 306 638.
 Tên gói thầu Tư vấn giám sát gói thầu Di dời hệ thống điện
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Mở rộng, nâng cấp TL8 (đoạn từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy), huyện Củ Chi
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Thành phố
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
[Tham dự thầu:]
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 29/07/2020 - 12:08 Đến ngày  18/08/2020 - 14:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 
[Bản thỏa thuận liên danh:]
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 18/08/2020 - 14:00
[Mở thầu:]
 Thời điểm đóng/mở thầu 18/08/2020 - 14:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 753.391.137 VND (Bảy trăm năm mươi ba triệu ba trăm chín mươi mốt nghìn một trăm ba mươi bảy đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 18/08/2020 - 14:00
 Hồ sơ mời thầu
Để tải hồ sơ mời thầu, người dùng phải cài đặt phần mềm tải file dung lượng lớn tại đây
Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Tệp tin khác:
E-HSMT TVGS TINH LO 8 DANG TAI.pdf
 Theo dõi Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng theo dõi.
 Làm rõ E-HSMT  
 Hội nghị tiền đấu thầu