Thông báo mời thầu vốn khác

[Thông báo mời thầu vốn khác]
Loại thông báo Thông báo thực
TBMT 20200782449 - 00
TBMST/TBMQT Thông báo mời thầu
Tên gói thầu Mua sắm tổ máy phát điện triển khai TTDL cho khách hàng tại tòa nhà Viettel Hòa Lạc
Tên dự án Mua sắm thiết bị, vật tư triển khai Trung tâm dữ liệu tại Tòa nhà Viettel Hòa Lạc phục vụ khách hàng
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT
Địa điểm bán/phát hành hồ sơ Tầng 16, Tòa nhà Hapulico Center Building (Tòa 24T1), Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Tỉnh / thành phố Thành phố Hà Nội
Lĩnh vực đấu thầu Hàng hóa
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
 Nguồn vốn Vốn sản xuất kinh doanh
Thời gian bán/phát hành hồ sơ Từ ngày 29/07/2020 15:30 đến ngày 10/08/2020 15:30
Thời điểm đóng thầu 10/08/2020 15:30
Thông tin gói thầu Tổ máy phát điện Onsite Energy Công suất dự phòng: 2500kVA: 02 lô
 Hồ sơ mời thầu