Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số KHLCNT  20210441098 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Thủy Triều (Đoạn từ đường 359 đi Khu công nghiệp VSIP)
Tên chủ đầu tư  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên
Phân loại  Dự án đầu tư phát triển
Phạm vi điều chỉnh  Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
Trạng thái quyết định  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt KHLCNT  14/04/2021
Số QĐ phê duyệt KHLCNT  1771/QĐ-UBND ngày 14/4/2021
Tổng mức đầu tư  13.227.663.000 VND
Ngày đăng tải  16/04/2021

[Số gói thầu : 4 ]

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Địa điểm thực hiện gói thầu Số TBMT/TBMST đã tạo
1 Tư vấn Tư vấn Lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng Vốn đầu tư công phân cấp cho huyện quản lý hàng năm null, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2021 Trọn gói 60 Ngày Thành phố Hải Phòng
2 Tư vấn Tư vấn Giám sát thi công xây dựng Vốn đầu tư công phân cấp cho huyện quản lý hàng năm null, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2021 Trọn gói 150 Ngày Thành phố Hải Phòng
3 Xây lắp Thi công xây dựng Vốn đầu tư công phân cấp cho huyện quản lý hàng năm null, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 Năm 2021 Trọn gói 150 Ngày Thành phố Hải Phòng 20210444117 - 00
4 Tư vấn Tư vấn Kiểm toán độc lập Vốn đầu tư công phân cấp cho huyện quản lý hàng năm null, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 Năm 2021 Trọn gói 45 Ngày Thành phố Hải Phòng

Quyết định phê duyệt    1771 KHLCNT DUONG TRUC THUY TRIEU VSIP.pdf