Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản 1548/QĐ-KK 13/11/2017
Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2018 Công ty Thủy điện Hòa Bình 101/QĐ-TĐHB 23/02/2018
Cung cấp thịt lợn và nhiên liệu đốt tại các bếp ăn học viên CS1+CS2 Trường Đại h... Trường Đại học phòng cháy chữa cháy 88/QĐ-T34-P5 09/02/2018
Mua sắm trang bị BHLĐ, TBAT, VSCN, PCCC, DCĐN và cơ xưởng năm 2018 Chi nhánh Tổng Cty Điện lực TP.HCM TNHH Công ... 261/QĐ-PCTĐ 22/02/2018
Sửa chữa lớn 2018 Công ty Truyền tải điện 2 292/QĐ-PTC2 23/02/2018