Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
View 19/09/2018
Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước đường giao thông ĐH226 đoạn từ tr... UBND huyện Nghi Lộc 15/11/2018
Đường giao thông nội thị và hệ thống thoát nước thị trấn Hương Canh huyện Bình X... UBND thị trấn Hương Canh 14/11/2018
Trường Dạy nghề tỉnh Ninh Thuận Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 09/11/2018
Đường dân sinh cửa làng thôn Tri Chỉ xã Tri Trung Ủy ban nhân dân xã Tri Trung 13/11/2018