Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Mua văn phòng phẩm đầu năm cho CBGV,NV và VPP dùng chung cho quý II,III,IV năm 2... Trường Tiểu học Chiềng Chăn 1 06 06/09/2017
Dự án thành phần 5, tỉnh Lào Cai (LCA:05-DAĐT01) thuộc Hợp phần cầu - Dự án đầu ... TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 3432/QĐ-TCĐBVN 18/10/2017
kế hoạch khai thác vật tư thiết bị (đợt 01) năm 2017 (G 24-2017) Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM, Ban ... 2888/QĐ-ALĐPP 11/10/2017
Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Tổ kinh doanh Online Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông 1175/QĐ-VNPT VNP-KHĐT 11/10/2017
Cải tạo sửa chữa hệ thống kỹ thuật điện, nước và xây dựng Viện Công nghệ Thông t... Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa ... 938/QĐ-VHL 07/06/2017