Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Đầu tư Cabin ATM PGD Nhân chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0159/QĐ-TCHC 23/06/2017
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hai bên đường Tân... UBND thành phố Hạ Long 6495 19/06/2017
Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu giáo Đống Mác Trường mẫu giáo Đống Mác 2302/QĐ-UBND 12/06/2017
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực phía Đông Bắc đường Trần Quốc Nghiễn phườ... UBND thành phố Hạ Long 6496/QĐ-UBND 19/06/2017
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2017 của hệ thống Kho bạc Nh... Trường Nghiệp vụ Kho bạc 326/QĐ-TNVKB ngày 22/6/2017 22/06/2017