Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Dự toán thuê thẩm định giá dự toán dự án đầu tư trang bị 200 ATM năm 2016 Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank 31/QĐ-TTT-HCNS 27/03/2017
Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán 1361/QĐ-UBND 24/04/2017
Mua vật tư, dụng cụ, thiết bị cơ khí và thiết bị điện phục vụ quản lý, duy tu bả... Ban Quản lý Công trình phân lũ Sông Đáy Hà Nộ... 686/QĐ-SNN 25/04/2017
Tiền vật tư, thiết bị, nhiên liệu, điện phục vụ vận hành công trình để sửa chữa,... Ban Quản lý Công trình phân lũ Sông Đáy Hà Nộ... 686/QĐ-SNN 25/04/2017
Mua sắm thiết bị và hệ thống server lưu trữ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện A Lưới 612/QĐ-UBND 18/04/2017