Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Mua trang thiết bị dạy học cấp THCS Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa 2151/QĐ-UBND 07/12/2017
Làm mới hàng rào di động và sơn, sửa hàng rào sắt tại nhà 11 Trần Hưng Đạo, Hoàn... Văn phòng TTXVN 419/QĐ-VP 01/12/2017
Sửa chữa phòng làm việc CTMN1 và CTDN1 tầng 2 nhà B Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Na... Quyết định Số: 353/QĐ-TTTD 11/12/2017
Nhà vệ sinh khu A BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 30/QĐ-TCCB-HC-XD 11/12/2017
Mua sắm VTTB công tác ĐTXD, SCL, SXKD Công ty Điện lực TP Cần Thơ 1750/QĐ-PCCT 08/12/2017