Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng thiết bị mạng tại trụ sở chi nhánh Văn phòng đăng ký ... Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành phố 25/04/2019
Cung cấp dịch vụ di dời trụ sở làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ... Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành phố 25/04/2019
XDM trạm chuyên dùng năm 2018 Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH -... 23/04/2019
Tư vấn và lập phương án thuê truyền dẫn quang kết nối mạng metro tại tỉnh Khánh ... Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung Chi n... 25/04/2019
Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh Tỉnh đoàn Trà Vinh 28/12/2018