Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Cải tạo đường rãnh và rãnh thoát nước trục chính thôn Hoàng Kim, xã Hoàng Kim, h... UBND xã Hoàng Kim 19/09/2018
Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, vật tư văn phòng khác; công cụ, dụng... Cảng vụ hàng không miền Bắc 12/09/2018
Biên soạn tài liệu công nghệ; chế thử vật tư kỹ thuật; sửa chữa trang thiết bị c... Nhà máy Z151 19/09/2018
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn trục chính thôn Hoàng Xá, xã Hoàng ... UBND xã Hoàng Kim 14/09/2018
Cải tạo, sửa chữa Bưu cục Chăm Mát, Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Bưu điện tỉnh Hòa Bình 18/09/2018