Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Làm nhà vệ sinh khu vực cooler; làm nhà vệ sinh khu vực cối đập Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 1128/2017/QĐ-TGĐ 18/08/2017
Đặt in biên nhận thanh toán tiền điện - đợt 2 Công ty Điện lực An Giang 1652/QĐ-PCAG 11/08/2017
Tu bổ, tôn tạo đền thờ Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục) Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu 2257/QĐ-UBND 11/08/2017
Cải tạo CSHT, di chuyển trạm PTHT08 TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM CHI NHÁ... 1210/QĐ-TT.MLMN-ĐVTĐN 14/08/2017
Mua tài liệu tham khảo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 391/QĐ-T2 18/08/2017