Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Gia cố các Cột anten dây co, nâng cao khả năng chịu lực, kéo dài thời gian sử dụ... Viễn thông Hải Dương 06/09/2018
Mua vật tư để dự phòng cho hệ thống đường ống trong nhà máy theo Đơn hàng số 429... Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn 21/01/2019
Trường Mầm non Nhơn Lộc - Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 03 phòng UBND thị xã An Nhơn 18/01/2019
Dịch vụ an ninh bảo vệ phục vụ hoạt động của Tòa nhà VNPT Vinaphone tại Phường X... Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông 21/01/2019
Nhà lớp học 18 phòng 3 tầng, Trường trung học phổ thông Đà Bắc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình 17/01/2019