Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên đị... Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 18/07/2018
Làm dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà N... 20/07/2018
Chi thường xuyên Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội 19/07/2018
Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; xây dựng trường chuẩn Quốc ... Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa 28/06/2018
Mua sắm mực máy in năm 2018 - KBNN Hậu Giang KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẬU GIANG 16/07/2018