Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Đoàn Tùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 UBND huyện Thanh Miện 20/04/2018
Nước sinh hoạt liên bản km 16 - Suối Ngõa, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc C... 16/04/2018
Cấp nước sinh hoạt bản Nà Mường, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc C... 18/04/2018
Thủy lợi Huy Páo, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải 18/04/2018
Mua sắm Camera giám sát của Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuy... Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho ngư... 19/04/2018