Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Bến cảng số 1 thuộc Cảng khách quốc tế Hòn Gai tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ... Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh 16/10/0017
Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều, xã Trung Minh, thàn... Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 16/10/0017
Chợ Thủy sản - Cầu tàu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn Sở Xây dựng Quảng Bình 13/10/0017
Tiểu dự án 5 - Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình Sở Nông nghiệp và PTNT 1960/QĐ-UBND 12/10/2017
Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, tỉnh Đắk Nông Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân ... 1635/QĐ-UBND 12/10/2017