Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Mua sắm xe ôtô CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH LO... 21/06/0017
Khu dân cư Tiểu thủ công nghiệp -Thương mại - Dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (giai... Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương ... 20/06/0017
dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư Hà Huy Tập, phường Tân An thuộc khu đô t... Sở Xây dựng Đắk Lắk 19/06/0017
Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Quảng Bình Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 77/QĐ-UBND 13/01/2016
Khu dân cư tại khu quy hoạch CHC1, CX11 và CC5 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân D... Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Th... 14/06/0017