Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (hợp phần 2 của dự án Trụ... Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công tr... 28/04/0017
Mua sắm tài sản cố định năm 2017 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh 293/NHNN-TCKT.m 13/04/2017
Nhà máy sản xuất hàng may mặc Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây 27/04/0017
ĐTXD Phòng Khám Đa khoa tư nhân thành phố Cà Mau SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU 26/04/0017
Trụ sở làm việc Hội chữ thập đỏ Bình Thuận Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận 338/QĐ-SKHĐT 19/09/2016