Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Thay thế đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên... Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dâ... 13/12/0018
Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn 13/12/0018
Bãi đỗ xe, xưởng dịch vụ bảo dưỡng xe tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Hạ Long 13/12/0018
Khu dân cư thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 11/12/0018
Khu dân cư và dịch vụ thương mại ngã ba Chuối, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cố... Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hó... 10/12/0018