Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh H... Công ty Cổ phần Sơn Thành 20/05/0019
Dự án đầu tư Khu nhà ở đô thị Đại Cương thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ ... Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà... 20/05/0019
Khu số 01 dọc đường Bắc Nam giai đoạn 2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ... 20/05/0019
Bến cảng xuất nhập nguyên liệu giấy tại Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy... Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Hạ Long 16/05/0019
Đầu tư xây dựng Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình, thành phố Hải Dương Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương 15/05/0019