Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Khu dân cư Thịnh Lang thành phố Hoà Bình Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 14/08/0018
Khu đô thị số 1 tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơ... 10/08/0018
Khu đô thị tại bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơ... 10/08/0018
Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 09/08/0018
Khu đô thị Thống Nhất tại xã Thống Nhất, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 07/08/0018