Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Liên doanh liên kết lắp đặt máy chạy thận nhân tạo Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quang Hà 14/08/0017
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Kon Tum Ban Quản lý - Khai thác các công trình thủy l... 4638/QĐ-BNN-HTQT 09/11/2015
Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 – Km18+500, theo hình thức h... Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công tr... 07/08/0017
Đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 12 (cũ) đường Trần Phú, quận Ngô Quyền Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịc... 03/08/0017
Dự án Chuyển dổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh K... 557/QĐ-UBND 19/06/2017