Tên dự án Chủ đầu tư Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt
Chợ trung tâm huyện Yên Châu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên C... 09/12/0017
Khu đô thị Cầu Rào 2 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịc... 06/12/0017
Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố L... 08/12/0017
Khu nhà ở thương mại phía Bắc Kênh Phóng Thủy, thành phố Đồng Hới Sở Xây dựng Quảng Bình 05/12/0017
Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn Sở Xây dựng Quảng Bình 05/12/0017