Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Số TBMT 20181174052-00
Số hiệu KHLCNT 20181166071
Tên gói thầu MSCORE02: Mua sắm bộ Corebanking
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Corebanking cho TYM
Bên mời thầu
Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương
Thời điểm đóng thầu
23/01/2019 08:30
Hình thức lựa chọn NT
Đấu thầu rộng rãi
Giá dự toán
12.700.000.000 VND
Giá gói thầu
12.700.000.000 VND
Đính kèm thông báo kết quả LCNT TB Ket qua lua chon nha thau goi MSCORE02.pdf

Nhà thầu trúng thầu Liên danh Techplus - NTQ Solution(0106044617 - Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Cộng,0105355296 - Công ty CP NTQ Solution)
Giá trúng thầu
9.688.000.000 VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 15 Tháng
Văn bản phê duyệt 73/QĐ-TYM
Ngày phê duyệt 27/05/2019
Thời điểm hoàn thành 27/05/2019

[* Mô tả tóm tắt gói thầu:]
STT Tên hàng hóa Số lượng Công suất Tính năng, thông số
kỹ thuật cơ bản
Xuất xứ Giá/Đơn giá trúng thầu Ghi chú
1 Hệ thống ngân hàng lõi 01 1 Hệ thống lõi Corebanking Việt Nam 6.394.080.000 - Chi phí bản quyền; - Tư vấn nghiệp vụ, thiết kế, phát triển, hiệu chỉnh phần mềm; - Triển khai trung tâm dữ liệu dự phòng
2 Dịch vụ triển khai hệ thống 01 1 Các dịch vụ liên quan tới việc triển khai hệ thống Corebanking Việt Nam 3.293.920.000 - Cài đặt, thiết lập, hiệu chỉnh tính năng đáp ứng yêu cầu của phần mềm;- Tích hợp hệ thống, chuyển đổi dữ liệu;- Đào tạo về kỹ thuật, nghiệp vụ, quản trị và chuyển giao công nghệ;- Bảo hành và hỗ trợ 01 năm.