Thông báo mời thầu vốn khác

[Thông báo mời thầu vốn khác]
Loại thông báo Thông báo thực
TBMT 20180659571 - 00
TBMST/TBMQT Thông báo mời thầu
Tên gói thầu NPC-KFW3-110-G04: Cung cấp dây dẫn, dây chống sét, sứ cách điện và phụ kiện cho các ĐZ 110kV: Hoành Bồ, Văn Yên, Tân Yên, Bãi Sậy, Việt Trì 2
Tên dự án dự án ĐZ và TBA 110kV Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên; dự án ĐZ và TBA 110kV Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh; dự án ĐZ và TBA 110kV Việt Trì 2, tỉnh Phú Thọ; dự án ĐZ và TBA 110kV Văn Yên, tỉnh Yên Bái; dự án ĐZ và TBA 110kV Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thuộc dự án Cải tạo lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và nhỏ - Vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Địa điểm bán/phát hành hồ sơ Phòng Chuẩn bị xây dựng, Tầng 8, Ban Quản lý dự án Lưới điện, Số 22 ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, HN. SĐT: 024. 22161022
Tỉnh / thành phố Thành phố Hà Nội
Lĩnh vực đấu thầu Hàng hóa
Hình thức lựa chọn nhà thầu
 Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)
Thời gian bán/phát hành hồ sơ Từ ngày 04/07/2018 08:00 đến ngày 31/08/2018 09:00
Thời điểm đóng thầu 31/08/2018 09:00
Thông tin gói thầu

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

 

1.                       This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared appeared in the “KfW Business Opportunities”, issue Nº 201468032

2.            The Socialist Republic of Vietnam has received a loan from the KfW toward the cost of Project Efficient Power Grids in Small and Medium-Sized Cities – Phase 1 Loan Agreement signed on October 10th, 2016 between KfW and Government of the Socialist Republic of Vietnam, and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the Contract.

3.            The Northern Power Corporation (NPC), represented by the Power Network Project Management Board - Northern Power Corporation now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the supply of Materials and Equipment for Project Efficient Power Grids in Small and Medium-Sized Cities – Phase 1 as follows:

Package NPC-KFW3-110-G04: Procurement of conductors, earthwires, insulators and accessories for 110 kV T/L: Hoanh Bo T/L, Van Yen T/L, Tan Yen T/L, Bai Say T/L, Viet Tri 2 T/L.

4.            International competitive bidding in accordance with KfW’s Single-Stage - Two-Envelope procedure with post-qualification will be conducted through the bidding procedures specified in the KfW Guidelines for Procurement dated in August 2016 (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines.

5.            Interested eligible Bidders may obtain further information from EVNNPC and inspect the Bidding Document from July 04th, 2018 during office hours (08:00 to 16:00 Vietnamese time) at the address given below.

Attention:  Mr Bui Le Cuong, Director of NPC Power Network Project Management Board

Address: 8th floor - Construction Preparation Dept, Nº 22, Lane 399, Au Co Road, Tay Ho Dist, Hanoi, Vietnam

Email:            txt.bdald@gmail.com

6.            The Bidding Document, in the English language, may be purchased by interested Bidders on the submission of a written application to the address below and upon payment of a non-refundable fee VND 5,700,000 (Vietnamese Dongs five million and seven hundred thousand only) or in USD 250 (USD two hundred and fifty only), including VAT.

 The method of payment will be by cash, cheque or by transfer of funds to the Bank Account Nº 113000067470 for Vietnamese Dongs or 10202-000015417-3 for United States Dollars, at the Vietnam Joint stock commercial Bank for Industry and Trade (Chuong Duong Branch). The Bidding Documents will be directly collected at the address below or may be sent through a courier upon Bidder’s written request and upon payment of an additional fee of US$ 50 for overseas delivery, VND 300,000 for domestic. No liability will be accepted for loss or late delivery.

7.            Bids must be delivered to the address below at or before 09:00 (Vietnamese time) on August 21st, 2018 (called deadline for submission of bids). All Bids must be accompanied by a Bid Security in the amount of VND 780,000,000 or USD 34,000 or EUR 32,000.

8.           The EVNNPC will not be responsible for any costs or expenses incurred by Bidders in connection with the preparation or delivery of Bids.

9.           Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend at the address below at 9:00 am (Hanoi time) on August 21st, 2018.

2nd floor - Conference Room Nº 204

Power Network Project Management Board - Northern Power Corporation

Nº 22, Lane 399, Au Co Road, Tay Ho Dist

Hanoi, Vietnam

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

1.                       Thông  báo mời thầu này căn cứ trên Thông báo mua sắm chung cho Dự án được đăng trên “KfW Business Opportunities”, số 201468032.

2.            Chính phủ Nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận khoản vay từ KfW để chi trả cho dự án Lưới điện Hiệu quả tại Các thành phố Vừa và Nhỏ (Efficient Power Grids in Small and Medium – Sized Cities), Giai đoạn 1, Hiệp định vay kí ngày 10/10/2016 giữa KfW và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, và dự định sử dụng một phần của khoản vay này chi trả cho Hợp đồng.

3.            Ban Quản lý Dự án Lưới điện – Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC), đại diện cho EVNNPC, kính mời các nhà thầu đủ điều kiện thực hiện gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho dự án Lưới điện Hiệu quả tại Các thành phố Vừa và Nhỏ (Efficient Power Grids in Small and Medium – Sized Cities), Giai đoạn 1 như sau:

Gói thầu NPC-KFW3-110-G04: Cung cấp dây dẫn, dây chống sét, sứ cách điện và phụ kiện cho các ĐZ 110kV: Hoành Bồ, Văn Yên, Tân Yên, Bãi Sậy, Việt Trì 2

4.            Đấu thầu cạnh tranh quốc tế phù hợp với phương thức Một Giai đoạn – Hai túi Hồ sơ hậu tuyển của KfW sẽ được tiến hành thông qua các thủ tục đấu thầu được quy định trong Hướng dẫn mua sắm của KfW tháng 8 năm 2016 (“Hướng dẫn Mua sắm”) và được mở cho tất cả các nhà thầu đủ điều kiện theo quy định trong Hướng dẫn Mua sắm.

5.            Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin và xem xét Hồ sơ mời thầu tại EVNNPC từ ngày 04/07/2018 trong giờ hành chính (08:00 giờ đến 16:00 giờ, giờ Việt Nam) tại địa chỉ được đề cập bên dưới.

Ông Bùi Lê Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện

Địa chỉ: Tầng 8, Phòng Chuẩn bị xây dựng, số 22 ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

Email:            txt.bdald@gmail.com

6.            Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh bằng cách nộp đơn mua Hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 5.700.000 VNĐ hoặc 250 USD (đã bao gồm VAT).

Các phương thức thanh toán là tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:  Số tài khoản: 113000067470 (VNĐ) hoặc 10202-000015417-3 (USD), tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, chi nhánh Chương Dương. Nhà thầu nhận Hồ sơ mời thầu trực tiếp tại địa chỉ dưới đây hoặc hồ sơ mời thầu được gửi chuyển phát nhanh theo yêu cầu bằng văn bản của nhà thầu. Nhà thầu sẽ phải trả phí chuyển phát: 50 USD cho dịch vụ chuyển phát ra nước ngoài, 300.000 VNĐ cho dịch vụ chuyển phát trong nước. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7.            Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây vào lúc hoặc trước 09:00 giờ (giờ Việt Nam) vào ngày 21/08/2018 (thời hạn nộp hồ sơ dự thầu). Tất cả Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một Bảo lãnh dự thầu là 34.000 USD hoặc  32.000 EUR hoặc 780.000.000 VNĐ.

8.           EVNNPC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí phát sinh nào của nhà thầu trong việc chuẩn bị và giao nhận Hồ sơ Dự thầu.

9.           Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu có mặt tại địa chỉ dưới đây vào lúc 9:00 giờ (giờ Hà Nội) vào ngày 21/08/2018.

Tầng 2 - Phòng họp số 204

Ban Quản lý dự án Lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Số 22, Ngõ 399, Đường Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam


 

 Hồ sơ mời thầu