Thông báo mời thầu vốn khác

[Thông báo mời thầu vốn khác]
Loại thông báo Thông báo thực
TBMT 20190400008 - 00
TBMST/TBMQT Thông báo mời thầu
Tên gói thầu Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK môn Công nghệ cấp tiểu học và cấp THCS  (4 chuyên gia)
Tên dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông
Địa điểm bán/phát hành hồ sơ Tầng 4, Nhà A3 bis, Số 23, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tỉnh / thành phố
Lĩnh vực đấu thầu Tư vấn
Hình thức lựa chọn nhà thầu Tuyển chọn tư vấn cá nhân
 Nguồn vốn Vốn WB
Thời gian bán/phát hành hồ sơ Từ ngày 03/04/2019 15:00 đến ngày 13/04/2019 15:00
Thời điểm đóng thầu 13/04/2019 15:00
Thông tin gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

 

Quốc gia: VIỆT NAM

Tên dự án: HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (RGEP)

Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới

Khoản tín dụng số: 5691-VN

Vị trí tư vấn: Chuyên gia tư vấn Việt Nam làm biên tập viên sách giáo khoa môn Công nghệ cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở (4 chuyên gia).

Số hiệu gói thầu: 2.1/IC/07_7

Chính phủ Việt Nam vay một khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới (WB) để chi cho toàn bộ hoạt động Dự án RGEP, trong đó có hoạt động tuyển chọn các biên tập viên sách giáo khoa môn Công nghệ cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, bao gồm: 1 biên tập viên nội dung và 1 biên tập viên kĩ thuật-mĩ thuật sách giáo khoa môn Công nghệ cấp tiểu học; 1 biên tập viên nội dung và 1 biên tập viên kĩ thuật-mĩ thuật sách giáo khoa môn Công nghệ cấp trung học cơ sở. Hoạt động này nhằm đạt được một trong các mục tiêu của Dự án RGEP là hoàn thành việc biên soạn một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông đầy đủ các môn học ở các lớp học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuân thủ Hiệp định tài trợ, Sổ tay thực hiện Dự án RGEP và các thủ tục liên quan của WB và pháp luật Việt Nam.

Các biên tập viên là người chịu trách nhiệm biên tập nội dung và biên tập kĩ thuật, mĩ thuật các sách giáo khoa môn Công nghệ cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, đáp ứng tiêu chuẩn sách giáo khoa quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (Thông tư 33).

Các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả sách giáo khoa thực hiện theo quy định của pháp luật (Điều 21 Thông tư 33).

Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng từ tháng 4/2019.

Yêu cầu đối với biên tập viên nội dung:

- Là công dân Việt Nam; thường trú tại Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Sư phạm kĩ thuật, Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp, Vật lí, Hóa học, Sinh học, điện, điện tử, điện động lực, thú y, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên tập; am hiểu về khoa học giáo dục và biên tập, xuất bản sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

- Hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Tự nguyện tham gia biên tập sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện.

Ngoài các yêu cầu trên, các tiêu chí sau sẽ được xem xét (thứ tự ưu tiên theo mức độ đạt được đối với từng tiêu chí):

- Đã tham gia biên tập nội dung sách giáo khoa giáo dục phổ thông của môn Công nghệ;

- Đã tham gia biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông của môn Công nghệ;

- Đã tham gia một trong các công việc sau: xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trực tiếp dạy học môn Công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông ở cấp học có sách giáo khoa được biên tập;

- Đã tham gia giảng dạy hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hoàn thành đề tài khoa học liên quan đến một trong các ngành: Sư phạm kĩ thuật, Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp, Vật lí, Hóa học, Sinh học, điện, điện tử, điện động lực, thú y, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên tập;

- Đã công bố bài báo hoặc công trình khoa học thuộc một trong các ngành: Sư phạm kĩ thuật, Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp, Vật lí, Hóa học, Sinh học, điện, điện tử, điện động lực, thú y, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên tập;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ việc biên tập sách giáo khoa.

Yêu cầu đối với biên tập viên kĩ thuật-mĩ thuật:

- Là công dân Việt Nam; thường trú tại Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về Mĩ thuật; có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế chế bản; am hiểu về khoa học giáo dục và biên tập, xuất bản sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

- Hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Tự nguyện tham gia biên tập sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện.

Ngoài các yêu cầu trên, các tiêu chí sau sẽ được xem xét (thứ tự ưu tiên theo mức độ đạt được đối với từng tiêu chí):

- Đã tham gia biên tập kĩ thuật-mĩ thuật sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

- Đã công bố bài báo hoặc công trình khoa học thuộc ngành Mĩ thuật hoặc liên quan đến biên tập kĩ thuật-mĩ thuật sách;

- Đã tham gia giảng dạy hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hoàn thành đề tài khoa học thuộc ngành Mĩ thuật hoặc liên quan đến biên tập kĩ thuật-mĩ thuật sách;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ việc biên tập sách giáo khoa.

Ban Quản lý Dự án RGEP trân trọng kính mời các chuyên gia quan tâm tới vị trí biên tập viên gửi 02 bộ Hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, thư điện tử) cho Ban Quản lý Dự án trước 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ:

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

Tầng 4, Nhà A3 bis, Số 23, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (+84) 02432 151 663 (bấm tiếp số máy lẻ: 112)

E-mail: rgep@moet.gov.vn

Để được biết thêm thông tin về Điều khoản tham chiếu của biên tập viên, các chuyên gia có thể liên hệ với Ban Quản lý Dự án RGEP trong các ngày làm việc (buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

Trân trọng./.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành


------------------------------------------------------------------------------------------

Tư vấn tham khảo mẫu lý lịch khoa học tại địa chỉ: https://www.mediafire.com/file/xado9ayxp1105pl/Form_Ly_lich_khoa_hoc_VN.doc/file
 Hồ sơ mời thầu