Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200782898-00
Số hiệu KHLCNT 20200782586
Tên gói thầu Hoàn trả hè đường công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngầm hóa cáp viễn thông khu vực Bệnh viện Bạch Mai
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngầm hóa cáp viễn thông khu vực Bệnh viện Bạch Mai
Chủ đấu tư
Trung tâm viễn thông 3 Viễn thông Hà nội Chi nhánh tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 642.503.000 VND
Giá gói thầu
    
642.503.000  VND
Tổng giá gói thầu    642.503.000  VND
Ngày quy đổi 29/07/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 14.QD phe duyet ket qua chi dinh thautrang 11.doc

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8
Giá trúng thầu
    
610.000.000  VND
Tổng giá trúng thầu    610.000.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 90  Ngày
Văn bản phê duyệt 779/QĐ-TTVT3-KTĐH
Ngày phê duyệt 02/11/2019
Thời điểm hoàn thành 29/07/2020