Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200939195-00
Số hiệu KHLCNT 20200909039
Tên gói thầu Hỗ trợ giống Ngô vụ Thu Đông năm 2020 trên địa bàn huyện Than Uyên
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Hỗ trợ giá giống ngô vụ Thu Đông năm 2020 trên địa bàn huyện Than Uyên
Chủ đấu tư
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 387.965.000 VND
Giá gói thầu
    
387.965.000  VND
Tổng giá gói thầu    387.965.000  VND
Ngày quy đổi 04/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT Thong bao ket qua lua chon nha thau giong ngo vu thu dong nguon 29 1.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần Giống vật tư Lai Châu
Giá trúng thầu
    
387.965.000  VND
Tổng giá trúng thầu    387.965.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 60  Ngày
Văn bản phê duyệt 129/QĐ-PNN ngày 11/9/2020
Ngày phê duyệt 11/09/2020
Thời điểm hoàn thành 15/09/2020