Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200939402-00
Số hiệu KHLCNT 20200565112
Tên gói thầu Mua ống nhòm ngày đêm
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Xây dưng, mua sắm và tuyên truyền phục vụ công tác QLBV và phát triển rừng năm 2020 của Khu BTTN Nam Nung
Chủ đấu tư
Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 97.500.000 VND
Giá gói thầu
    
97.500.000  VND
Tổng giá gói thầu    97.500.000  VND
Ngày quy đổi 25/05/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 201-qd-kbt 18.6.20 CDT mua ong nhom_0001.pdf

Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH ANH
Giá trúng thầu
    
97.500.000  VND
Tổng giá trúng thầu    97.500.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 20  Ngày
Văn bản phê duyệt 201/QĐ-KBT ngày 18/6/2020
Ngày phê duyệt 18/06/2020
Thời điểm hoàn thành 15/09/2020