Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200939683-00
Số hiệu KHLCNT 20200709615
Tên gói thầu Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Cải tạo, nâng cấp đường ĐT496, huyện Bình Lục
Chủ đấu tư
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 180.000.000 VND
Giá gói thầu
    
180.000.000  VND
Tổng giá gói thầu    180.000.000  VND
Ngày quy đổi 03/07/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD 327 Phe duyet ket qua dau thau ATGT.pdf

Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHONG THỦY
Giá trúng thầu
    
132.147.950  VND
Tổng giá trúng thầu    132.147.950  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 30  Ngày
Văn bản phê duyệt 327/QĐ-BQLDAGT ngày 14/9/2020
Ngày phê duyệt 14/09/2020
Thời điểm hoàn thành 15/09/2020