Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200941297-00
Số hiệu KHLCNT 20200843844
Tên gói thầu Bảo hiểm công trình: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã từ xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên đi xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Đầu tư tổng thể bố trí, ổn định dân cư vùng bán ngập Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên. Hạng mục: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định dân cư tại các xã Phúc Tân, Lục Ba, Vạn Thọ, Tân Thái, Bình Thuận
Chủ đấu tư
Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 63.365.336 VND
Giá gói thầu
    
63.365.336  VND
Tổng giá gói thầu    63.365.336  VND
Ngày quy đổi 16/08/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD chi dinh thau bao hiem cong trinh duong Phuc Tan - Tan Cuong.doc

Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY BẢO VIỆT THÁI NGUYÊN
Giá trúng thầu
    
63.365.336  VND
Tổng giá trúng thầu    63.365.336  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 120  Ngày
Văn bản phê duyệt 149/QĐ-CCPTNT
Ngày phê duyệt 08/09/2020
Thời điểm hoàn thành 15/09/2020