Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200941995-00
Số hiệu KHLCNT 20200927883
Tên gói thầu Tư vấn lập E-HSMT đánh giá E-HSDT
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Chủ đấu tư
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Tiến
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 24.483.000 VND
Giá gói thầu
    
24.483.000  VND
Tổng giá gói thầu    24.483.000  VND
Ngày quy đổi 13/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT Ket qua lua chon nha thau TV lap E-HSMT danh gia E-HSDT.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đông Phương
Giá trúng thầu
    
24.483.000  VND
Tổng giá trúng thầu    24.483.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 10  Ngày
Văn bản phê duyệt 110/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 15/09/2020
Thời điểm hoàn thành 16/09/2020