Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200942136-00
Số hiệu KHLCNT 20200913083
Tên gói thầu Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Dự toán mua sắm thường xuyên
Chủ đấu tư
Cục Hải quan tỉnh Long An
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 95.050.000 VND
Giá gói thầu
    
95.050.000  VND
Tổng giá gói thầu    95.050.000  VND
Ngày quy đổi 07/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT Qd 475-KQLCNT.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bảo Tín
Giá trúng thầu
    
95.050.000  VND
Tổng giá trúng thầu    95.050.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 30  Ngày
Văn bản phê duyệt 475/QĐ-HQLA
Ngày phê duyệt 15/09/2020
Thời điểm hoàn thành 16/09/2020

[* Mô tả tóm tắt gói thầu:]
STT Tên hàng hóa Số lượng Công suất Tính năng, thông số
kỹ thuật cơ bản
Xuất xứ Giá/Đơn giá trúng thầu Ghi chú
1 Màn hình giám sát 3 128 W Hiệu: Samsung Việt Nam 12.000.000
2 Máy chiếu 1 225 W Hiệu: NEC Trung Quốc 19.200.000
3 Cân bàn loại 500kg 2 500 kg Hiêu: Digi – Nhật Bản Trung Quốc 13.250.000
4 Máy scan 1 2000 trang/ngày Hiệu: HP Trung Quốc 8.700.000
5 Thang nhôm rút chữ A 1 3 m Hiệu: Nikawa Trung Quốc 4.650.000