Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200942153-00
Số hiệu KHLCNT 20200868243
Tên gói thầu Mua sắm hàng hóa thực hiện CSKH nhân dịp Quốc khánh 2/9/2020
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Mua sắm hàng hóa thực hiện CSKH nhân dịp Quốc khánh 2/9/2020
Chủ đấu tư
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh SaPa
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu
Giá dự toán
 142.885.710 VND
Giá gói thầu
    
142.885.710  VND
Tổng giá gói thầu    142.885.710  VND
Ngày quy đổi 15/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 160A_QD_BIDV.SP Phe duyet KQ chi dinh thau goi thau Mua sam hang hoa thuc hien CSKH nhan dip Quoc khanh 02092020.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần in và truyền thông công nghệ
Giá trúng thầu
    
142.885.710  VND
Tổng giá trúng thầu    142.885.710  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 5  Ngày
Văn bản phê duyệt 160A/QĐ-BIDV.SP ngày 27/8/2020
Ngày phê duyệt 27/08/2020
Thời điểm hoàn thành 16/09/2020