Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200943191-00
Số hiệu KHLCNT 20200905833
Tên gói thầu Cung cấp các dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thành phố Hà Nội
Chủ đấu tư
Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 239.200.000 VND
Giá gói thầu
    
239.200.000  VND
Tổng giá gói thầu    239.200.000  VND
Ngày quy đổi 03/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 1168 HTQT.pdf

Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ HOÀ BÌNH
Giá trúng thầu
    
239.200.000  VND
Tổng giá trúng thầu    239.200.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 4  Tháng
Văn bản phê duyệt 1168/QĐ-SNMT-KHTC
Ngày phê duyệt 14/09/2020
Thời điểm hoàn thành 16/09/2020