Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200943950-00
Số hiệu KHLCNT 20200921330
Tên gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, gia cường kết cấu nhà ở sinh viên B5 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQG TP.HCM
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Sửa chữa, gia cường kết cấu nhà ở sinh viên B5 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQG TP.HCM
Chủ đấu tư
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 53.169.009 VND
Giá gói thầu
    
53.169.009  VND
Tổng giá gói thầu    53.169.009  VND
Ngày quy đổi 09/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT KQ Tu van lap BcKtKT sua chua B5 09-16-2020 15-13-46.pdf

Nhà thầu trúng thầu TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐHQG TP.HCM
Giá trúng thầu
    
53.169.009  VND
Tổng giá trúng thầu    53.169.009  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 09  Tháng
Văn bản phê duyệt 175/QĐ-GDQP ngày 15/9/2020
Ngày phê duyệt 15/09/2020
Thời điểm hoàn thành 16/09/2020