Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200944376-00
Số hiệu KHLCNT 20200867784
Tên gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống camera quan sát
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống camera quan sát
Chủ đấu tư
CỤC HẢI QUAN TP. CẦN THƠ
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 35.860.000 VND
Giá gói thầu
    
35.860.000  VND
Tổng giá gói thầu    35.860.000  VND
Ngày quy đổi 24/08/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD 282.pdf

Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP TM VÀ DV CÔNG NGHỆ TL
Giá trúng thầu
    
32.120.000  VND
Tổng giá trúng thầu    32.120.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 110  Ngày
Văn bản phê duyệt QĐ 282/QĐ-HQCT ngày 08/9/2020
Ngày phê duyệt 08/09/2020
Thời điểm hoàn thành 16/09/2020