Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200945730-00
Số hiệu KHLCNT 20200944384
Tên gói thầu Gói thầu số 01 - Tư vấn Quản lý dự án công trình
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Cải tạo dải phân cách đường Ngô Gia Tự (đoạn từ giao với đường Nguyễn Trãi đến giao với đường Thống Nhất phường Đài Sơn)
Chủ đấu tư
Công ty TNHH xây dựng Khoa Kim
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 46.467.485 VND
Giá gói thầu
    
46.467.485  VND
Tổng giá gói thầu    46.467.485  VND
Ngày quy đổi 16/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT Chi dinh thau QLDA.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH xây dựng Khoa Kim
Giá trúng thầu
    
46.467.485  VND
Tổng giá trúng thầu    46.467.485  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 180  Ngày
Văn bản phê duyệt 113/QĐ-QLĐT
Ngày phê duyệt 15/09/2020
Thời điểm hoàn thành 17/09/2020