Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200946042-00
Số hiệu KHLCNT 20200730974
Tên gói thầu Giám sát thi công xây dựng
Tên dự án/ Dự toán mua sắm
Chủ đấu tư
BƯU ĐIỆN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 16.526.000 VND
Giá gói thầu
    
16.526.000  VND
Tổng giá gói thầu    16.526.000  VND
Ngày quy đổi 11/07/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 4.Pheduyet- TVGS-Dien hoa.doc

Nhà thầu trúng thầu Công Ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Nhật Phương
Giá trúng thầu
    
16.526.000  VND
Tổng giá trúng thầu    16.526.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 50  Ngày
Văn bản phê duyệt 1171 /QĐ-BĐTTH ngày 21/7/2020
Ngày phê duyệt 21/07/2020
Thời điểm hoàn thành 17/09/2020