Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200946397-00
Số hiệu KHLCNT 20200937697
Tên gói thầu Gói thầu số 04: Thi công xây lắp + chi phí dự phòng (5%)
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Nâng cấp Trạm y tế xã Ma Nới
Chủ đấu tư
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 243.439.076 VND
Giá gói thầu
    
243.439.076  VND
Tổng giá gói thầu    243.439.076  VND
Ngày quy đổi 15/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD CHI DINH THAU TC CTY KHANG MINH.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh
Giá trúng thầu
    
243.438.000  VND
Tổng giá trúng thầu    243.438.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 45  Ngày
Văn bản phê duyệt 101/QĐ-UBND ngày 14/09/2020
Ngày phê duyệt 14/09/2020
Thời điểm hoàn thành 17/09/2020