Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200946578-00
Số hiệu KHLCNT 20200933138
Tên gói thầu Khảo sát, lập dự án
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km0- Km8 (xã Gia Phù, xã Tường Thượng), QL.43, tỉnh Sơn La
Chủ đấu tư
Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 373.389.000 VND
Giá gói thầu
    
373.389.000  VND
Tổng giá gói thầu    373.389.000  VND
Ngày quy đổi 12/09/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT signed-signed-523 - tvtk km8-k14 ql43.pdf

Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIAO THÔNG SƠN LA
Giá trúng thầu
    
373.389.000  VND
Tổng giá trúng thầu    373.389.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 7  Ngày
Văn bản phê duyệt 522/QĐ-SGTVT ngày 07/9/2020
Ngày phê duyệt 07/09/2020
Thời điểm hoàn thành 17/09/2020