Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20200947767-00
Số hiệu KHLCNT 20200847676
Tên gói thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Sửa chữa, cải tạo thủy lợi bản Hin, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Chủ đấu tư
Công ty TNHH một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 702.324.000 VND
Giá gói thầu
    
668.332.000  VND
Tổng giá gói thầu    668.332.000  VND
Ngày quy đổi 17/08/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT QD 337 DA ban Hin 14.9.2020.pdf

Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH BẢO ANH
Giá trúng thầu
    
644.806.000  VND
Tổng giá trúng thầu    644.806.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 90  Ngày
Văn bản phê duyệt 337/QĐ-DA
Ngày phê duyệt 14/09/2020
Thời điểm hoàn thành 17/09/2020