Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Số TBMT 20200773646-00
Số hiệu KHLCNT 20200764679
Tên gói thầu Thay thế ĐHKK trạm Node truyền dẫn và trạm cho Viễn thông tỉnh thuê CSHT tỉnh Quảng Ngãi
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Thay thế ĐHKK trạm Node truyền dẫn và trạm cho Viễn thông tỉnh thuê CSHT tỉnh Quảng Ngãi
Chủ đấu tư
Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 91.873.889 VND
Giá gói thầu
    
91.873.889  VND
Tổng giá gói thầu    91.873.889  VND
Ngày quy đổi 23/07/2020
Đính kèm thông báo kết quả LCNT 1168.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuận Thiên Vượng
Giá trúng thầu
    
90.955.150  VND
Tổng giá trúng thầu    90.955.150  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 30  Ngày
Văn bản phê duyệt 1168/qđ-tt.mlmt
Ngày phê duyệt 27/07/2020
Thời điểm hoàn thành 27/07/2020