Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu
Số TBMT 20200730650-00 Chủ đầu tư
Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Tên gói thầu
Cung cấp lắp đặt hệ thống phân làn
Giá gói thầu
1.470.000.400 VND Giá dự toán
1.470.000.400 VND
Thời điểm hoàn thành
29/07/2020 15:13 Thời điểm đăng tải
11/07/2020 10:09

Tên nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NỘI THẤT ĐẤT PHƯƠNG NAM Số ĐKKD 0302283989
Giá dự thầu (VND) 1.468.000.000 VND Tỷ lệ giảm giá (%) -
Điểm kỹ thuật Giá đánh giá 1.468.000.000 VND
Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND) 1.468.000.000 VND Giá trúng thầu 1.468.000.000 VND
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng
Lý do chọn nhà thầu Nhà thầu có E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

[ Danh sách hàng hóa:]
STT Tên hàng hóa Ký hiệu nhãn, mác của sản phẩm Khối lượng mời thầu Đợn vị tính Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đơn giá dự thầu(VNĐ) Ghi chú
1 Cổng phân làn đơn FLB141 4 chiếc Dẫn chiếu đến Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật Malaysia 86.100.000
2 Cổng phân làn đôi FLB142 8 chiếc Dẫn chiếu đến Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật Malaysia 125.950.000
3 Thiết bị kiểm soát ra vào F21 20 chiếc Dẫn chiếu đến Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 5.600.000
4 Bộ nguồn ADT 20 chiếc Dẫn chiếu đến Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 200.000

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu PheDuyetKQLuaChonNhaThau.pdf