Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Mua sắm văn phòng phẩm 6 tháng cuối năm 2018 Công ty Điện lực Bắc Giang 23/08/2018 08:00
mua trang bị công tác đảng công tác chính trị năm 2018 Bộ Tư lệnh Pháo Binh/ Bộ Quốc Phòng 31/08/2018 07:30
Mua trang bị công tác đảng, công tác chính trị Bộ Tư lệnh Pháo Binh/ Bộ Quốc Phòng 30/08/2018 07:30
Mua sắm hàng hóa Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 03/09/2018 08:00
Đầu tư hệ thống phần mềm dịch vụ IVAN Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 30/08/2018 14:00