Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói 1: Thiết bị CNTT phục vụ cho hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa của Tổng công ty Điện lực miền Nam Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 04/01/2019 09:00
Cung cấp trang thiết bị 10 phòng OSCE Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh 27/12/2018 09:00
Gói thầu 15.18: Mua vật tư phục vụ di chuyển trục hạ thế và TBA Đông Hạ và di chuyển cột điện nằm trong lòng đường trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2018 Công ty Điện lực Sóc Sơn 25/12/2018 08:30
Mua sữa các loại Kho KV1/Cục Quân khí/ Tổng cục Kỹ thuật 20/12/2018 10:00
Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư lắp mới Công ty Điện lực Hòa Bình 25/12/2018 09:00