Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
May quần áo BHLĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 02/11/2018 14:00
Cung cấp thùng chứa rác chuyên dụng và vật tư vệ sinh năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 02/11/2018 09:00
Cung cấp BHLĐ (giày, mũ, khẩu trang...) năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 01/11/2018 14:00
Mua sắm trang thiết bị nội thất thư viện, sách thư viện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc 02/11/2018 10:00
Cung cấp văn phòng phẩm năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 01/11/2018 09:00