Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Mua sắm khí Oxy-CO2 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2018-2019 Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 12/03/2018 14:00
Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017-2018 Bệnh viện Nguyễn Trãi 28/03/2018 08:30
Trang bị tủ nguồn DC 48V Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh 06/03/2018 09:00
Mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ hoạt động thường xuyên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng 08/03/2018 09:00
Gói thầu 18CNTT-G01: Cung cấp và gia hạn bản quyền phần mềm các loại Tổng công ty Điện lực miền Trung 06/03/2018 10:00