Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
24/2019/VTDC Mua sắm thiết bị dự phòng phục vụ khách hàng của Viettel IDC - Khối Kinh doanh Nội bộ CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT 13/05/2019 10:00
Gói thầu số 09 Mua thiết bị đóng cắt và phụ kiện đấu nối Công ty Điện lực Bình Phước 10/05/2019 10:00
Mua sắm hệ thống xử lý X Quang số hóa CR của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận 21/05/2019 09:00
Gói thầu số 11 (thiết bị): Cung cấp thiết bị đồ gỗ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh 08/05/2019 09:30
Mua sắm một số mặt hàng hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác lọc thận nhân tạo và phim CT Scanner tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY 27/05/2019 13:00