Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
H04-421: Chuẩn phân tích các chỉ tiêu Chương trình Dư lượng Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 6 25/08/2017 09:00
Mua sắm máy POS PAX S90 và Adaptor POS PAX dự phòng NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CÔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN NGHÉ 31/08/2017 09:00
Mua văn phòng phẩm phục vụ công tác kiểm tra xử lý VPHC về TT ATGT năm 2017 Công ty cổ phần An Minh 31/08/2017 09:30
Gói thầu thiết bị. Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thái An 31/08/2017 10:00
Gói thầu thiết bị Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thái An 31/08/2017 10:30