Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng thuộc Sở Xây dựng Lâm Đồng 02/01/2018 09:00
Trang bị cáp quang phục vụ xử lý sự cố năm 2018 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực Tp.HCM 20/12/2017 09:00
VTTB 34\2017 - Thiết bị do góc pha dùng cho tủ RMU, bộ sào đo đồng vị pha Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Tân Bình 19/12/2017 16:30
Mua trang thiết bị dạy học cấp THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phục Hòa 25/12/2017 14:00
Mua trang thiết bị dạy học cấp tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phục Hòa 25/12/2017 09:00