Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
VT31-2017: Cung cấp nối bọc, hộp đầu cáp, FCO, LA, LBFCO các loại Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Gò Vấp 05/07/2017 10:00
Trang bị hệ thống mạng LAN và hệ thống chống sét lan truyền phòng máy chủ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn 03/07/2017 15:00
Mua sắm thiết bị Viện Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 10/07/2017 10:00
Mua sắm cột Anten và phụ kiện Viễn Thông Đắk Lắk 04/07/2017 09:00
Mua sắm hóa chất Viện Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 04/07/2017 10:00