Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
mua vật tư phục vụ sản xuất đợt 2 năm 2018 CHI NHÁNH 716 THUỘC TỔNG CÔNG TY 15 08/06/2018 08:00
Gói thầu số 16: Mua sắm biến áp, biến dòng, điện trở shunt Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 04/06/2018 14:00
Gói thầu số 3.2.1: Mua sắm mạch in các loại Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 04/06/2018 14:00
Gói thầu số 2: Mua sắm chip bán dẫn Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 04/06/2018 14:00
Gói 7: Cung cấp dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 06/06/2018 10:00